Puntpaprika specialist
SweetPoint

Aardwarmte voor SweetPoint Honselersdijk

Woensdagmiddag 6 juli hebben de deelnemers van Trias Westland hun handtekening gezet, want een nieuwe mijlpaal in het project is bereikt. Deelname aan het project betekent dat deze tuinbouwbedrijven voor ten minste 15 jaar warmte gaan afnemen en direct (mede)eigenaar worden in Trias Westland B.V. Ruim 45 tuinders, waaronder de teeltlocatie Honselersdijk, hebben zich verbonden aan het project.

Door dit gezamenlijk commitment is het (financieel) mogelijk geworden om aardwarmte op 4 km diepte te gaan winnen en te leveren aan de deelnemende glastuinbouwbedrijven en andere gebouwen, zoals de veilinggebouwen van Royal Flora Holland. 

De Europese aanbestedingen zijn in volle gang. Ook is de boorlocatie bekend (bedrijfslocatie van firma Wesstein aan de Lange Broekweg 70).

Tenslotte vertelde Wethouder Duijvestijn van de Gemeente Westland over de impact en noodzaak van het unieke aardwarmte project in zijn gemeente. Hij vertelde trots te zijn dat Trias Westland weer een voorbeeld is hoe innovatieve ondernemers grote energiebesparende stappen nemen en de Greenport weer op de kaart zetten.

Over Trias Westland

Trias Westland ontwikkelt en realiseert een Triasproject in de regio Westland en is opgericht door initiatiefnemers Royal Flora Holland, HVC en Westland Infra. Het project draagt bij aan een brede verduurzaming door aardwarmte beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven in het Westland, waarbij de participerende bedrijven direct eigenaar worden van het geothermiebedrijf.

De proefboring wordt gedaan naar de ‘Onder Trias’. Deze laag op 4 km diepte, is ongeveer 250 miljoen jaar oud. Het klimaat was toen wereldwijd droog en warm en het zeeniveau nog relatief laag. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten , waaronder de eerste dinosauriërs. De temperatuur van het water in de Trias bedraagt circa 140 graden celcius.

De boring naar de Triaslaag verschilt technisch niet met boringen naar olie of gas. Bij de boring naar de Triaslaag worden twee boringen gemaakt die samen het doublet vormen. Een voor de aanvoer van warm water, een voor de afvoer van het afgekoelde water.

Om het (financiële) riscico van de proefboring te beperken, is gekozen voor het uitvoeren van een combinatieboring. Dit betekent dat in eerste instantie geboord wordt naar de Onderkrijtlaag op een diepte van 2 a 3 km. Na onderzoek van deze laag wordt doorgeboord naar de Triaslaag op 4 km diepte. Als de Triaslaag onverhoopt niet geschikt blijkt te zijn voor de winning van aardwarmte, dan wordt een Onderkrijt doublet gerealiseerd. In die situatie is het doel van de proefboring – vaststellen van geschiktheid van de Triaslaag- bereikt, zijn de kosten beperkt en wordt een rendabel Onderkrijtproject gerealiseerd.

Lees hier meer over aardwarmte op 4 kilometer

Contact ons