Puntpaprika specialist
SweetPoint

Maximaal respect voor mens, milieu en omgeving

  • Met een gesloten teelt, worden water, kunstmest en andere stoffen, die de planten en vruchten niet opnemen, via permanente recirculatie steeds aangevuld en hergebruikt. 
  • SweetPoint teelt maximaal biologisch. Dit betekent dat er in principe geen gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen om ziekten en plagen de baas te zijn, maar dat er natuurlijke vijanden worden ingezet.
  • Het minimaliseren van het energieverbruik wordt gerealiseerd door het gebruik van zogeheten Groen Label kassen. Deze kassen, die gebruik maken van state-of-the art techniek, verliezen bijzonder weinig energie aan de omgeving.
  • Daarnaast zijn alle teeltbedrijven van SweetPoint uitgerust met een WKK-centrale. Dit is in feite een eigen energiecentrale, gebaseerd op warmtekrachtkoppeling. Met behulp van deze centrales wordt er warmte voor de verwarming van de kassen, CO² voor een betere groei van de planten én elektriciteit geproduceerd. Omdat er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan dat er nodig is voor het eigen gebruik, wordt een groot deel terug aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.
  • Zo levert het teeltbedrijf van Wim van der Lans in Made (N-B) voldoende elektriciteit om 2000 huishoudens van stroom te voorzien.
Contact ons