Puntpaprika specialist
SweetPoint

Milieukeur

Milieukeur is sinds een paar jaar bekend in Nederland. SweetPoint is sinds 2017 Milieukeur gecertificeerd.

Milieukeur houd zich bezig met de thema’s:
·         Duurzame teelt
·         Gewasbescherming
·         Waterkwaliteit en -kwantiteit
·         Energie en klimaat
·         Biodiversiteit en landschap
·         Verpakking en afval
·         Teler en werknemers

Thema's integraal duurzamer milieukeur teelt

Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de bedekte teelt:

- Voor sterke en gezonde planten
- Voor veilige en schone producten
- Geteeld door progressieve boeren en tuinders, met innovatieve-technieken voor een duurzamere teelt

Waterkwaliteit en -kwantiteit

- Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
- Opslaan en hergebruiken van water

Biodiversiteit en landschap

- Zorgen voor duisternis in de nacht, zoveel mogelijk afschermen van lichthinder
- Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen rond de kas en op het erf

Teler en werknemers

- Goede en veilige arbeidsomstandigheden
- Extra aandacht voor correcte omgang met tijdelijke arbeidskrachten via uitzendbureaus
- Waardering voor duurzamer geteelde producten

Gewasbescherming

- Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
- Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
- Een maximum voor de totale hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
- Bovenwettelijke reductie van residuen op het product

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

- Beperking van energieverbruik
- Gebruik van duurzame energie
- Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen 

Verpakking en afval

- Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
- Afvalverwerking en -scheiding

Factsheet

Voor meer informatie wat Milieukeur verscheelt met een biologische teelt kun je kijken op de factsheet Download

Bron: Milieukeur

Contact ons