Puntpaprika specialist
SweetPoint

De organisatie

Historie

In 1996 besloten 4 Nederlandse paprikatelers onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het paprikasegment te verbreden. Dit onderzoek moest uitwijzen of er markt was voor een zoetere paprika met meer smaak. De conclusie was duidelijk: de Ramiro was geboren, een zoete puntpaprika met een uitzonderlijke goede smaak, heerlijk zoet en met weinig zaad. De 4 telers besloten hun krachten te bundelen om deze zoetpuntpaprika op de markt te zetten.

De oprichting van telersvereniging SweetPoint (2004) was dan ook een logische stap naar de toekomst. Verspreid over de  vier locaties in Nederland worden op circa 20 hectare teeltoppervlak zoete puntpaprika’s geteeld. De ondernemers achter de vier teeltbedrijven behoren tot de top op teeltgebied. Naast hun expertise, staan maximale toewijding en passie ervoor garant dat dagelijks de meest smaakvolle paprika’s van de hoogste kwaliteit kunnen worden geplukt. Dankzij intensieve kennisuitwisseling met elkaar en met zaadveredelingsbedrijf Monsanto hebben zij een nieuwe dimensie gegeven aan de teelt van zoete puntpaprika’s. Zoeter, gezonder, verbeterde houdbaarheid, maar vooral smaakvoller.

Visie

Op de vier bedrijven werken, afhankelijk van het seizoen, 100 tot 150 medewerkers. Stuk voor stuk zijn zij geselecteerd op de voor deze exclusieve teelt belangrijke vaardigheden. Daarnaast hebben zij de passie voor het vak en de  liefde voor het product met elkaar gemeen. 

SweetPoint beschikt over een eigen distributiecentrum gevestigd in Honselersdijk. Daar worden alle paprika’s van de 3 teeltbedrijven zorgvuldig gesorteerd en verpakt naar de wens van de afnemer.
SweetPoint beschikt over diverse keurmerken zoals Milieukeur, BRC, IFS en Global Cap, dit zijn eisen die wereldwijd garant staan voor maximale hygiëne, voedsel veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

De toekenning van deze keurmerken, de keuze voor deze exclusieve teelt en de ambitie om als organisatie te willen inspireren en creëren sluiten perfect aan op de kernwaarden van SweetPoint: kwaliteit, superieur en betrouwbaar.

 

Teelt

SweetPoint teelt zoete puntpaprika’s met maximaal respect voor mens, milieu en omgeving. Vanuit deze rol hecht de organisatie veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een respectvolle manier omgaan met de omgeving en opereren volgens de principes van duurzaamheid voert SweetPoint hoog in het vaandel.

Omdat er een gesloten teeltwijze wordt  gehanteerd, worden water, kunstmest en andere stoffen, die de planten en vruchten niet opnemen, via permanente recirculatie steeds aangevuld en hergebruikt. Deze methode is een keiharde garantie dat er geen water, kunstmest of andere stoffen op de omgeving worden geloosd.

SweetPoint teelt maximaal biologisch. Dit betekent dat er in principe geen gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen om ziekten en plagen de baas te zijn, maar dat er natuurlijke vijanden worden ingezet.

Het minimaliseren van het energieverbruik wordt gerealiseerd door  het gebruik van zogeheten Groen Label kassen. Deze kassen, die gebruik maken van state-of-the art techniek, verliezen bijzonder weinig energie aan de omgeving. Daarnaast zijn alle teeltbedrijven van SweetPoint uitgerust met een zogeheten WKK-centrale. Dit is in feite een eigen energiecentrale, gebaseerd op warmtekrachtkoppeling. Met behulp van deze centrales wordt er warmte voor de verwarming van de kassen,  CO2 voor een betere groei van de planten én elektriciteit geproduceerd. Omdat er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan dat er nodig is voor het eigen gebruik, wordt een groot deel terug aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.

Gezond en Zoet

De zoete puntpaprika van SweetPoint is veel zoeter dan een blokpaprika en ontzettend gezond. Veel foliumzuur, 0% vet en een vitamine C gehalte dat gelijk staat aan 4 sinaasappels.

De Ramiro vormt een grote uitzondering op de traditionele pittige smaak van een paprika. Kenners roemen de puntpaprika van SweetPoint om zijn zoete smaak. Om het unieke zoete karakter van de Ramiro te waarborgen, worden er regelmatig onafhankelijke testen uitgevoerd. Hierbij wordt onder meer de brixwaarde gemeten. De brixwaarde geeft het natuurlijk suikergehalte aan. Waar de meeste paprika’s een waarde tussen 3 en 7 noteren, kent de Ramiro een brixwaarde van 8-9. Keer op keer weer.

Contact ons